LLOGUER PARKING MIQUEL SERVET, BADALONA

LLOGUER PARKING MIQUEL SERVET, BADALONA
90
00094
En alquiler

Plaza de 13 m2 situada en calle Miquel Servet, junto Pep Ventura, en la primera planta de fácil acceso y delante de la puerta de entrada al parking. Consta de puerta metálica de apertura con mando a distancia. Por sus dimensiones y accesibilidad es para coches medianos o pequeños abstenerse SUV, 4X4 o furgonetas.

 

Plaça de 13 m2 situada en carrer Miquel Servet, juntament Pep Ventura, a la primera planta de fàcil accés i davant de la porta d’entrada al pàrquing. Consta de porta metàl·lica d’obertura amb comandament a distància. Per les seves dimensions i accessibilitat és per a cotxes mitjans o petits abstenir SUV, 4X4 o furgonetes.